Welkom bij Ost Houtzagerij & Houthandel

+ Gevierschaalde eik voor parket of schrijnwerkerij.
+ Keuze uit verschillende kwaliteiten en dikten
+ Populier gezaagd in diverse maten
+ Stammen eik en beuk: ongezaagd